Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-24

RK-22-2006-24.doc  RK-22-2006-24pr1.doc
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-22-2006-24
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - podpora pořádání sportovních mistrovství
Zpracoval V. Prokop
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 09/2005 ze dne 21. 12. 2005 usnesením č. 0534/09/2005/ZK rozpočet kraje na rok 2006. V kapitole Školství - Podpora volnočasových aktivit, soutěží, evropských projektů a sportu - Podpora sportu - je vyčleněna částka 500 000 Kč na podporu organizátorů mistrovství ČR, Evropy a světa v kraji Vysočina.
Rada kraje schválila dne 10. 1. 2006 usnesením č. 0043/01/2006/RK Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách. Z vyčleněné částky zbývá k čerpání 17 950,- Kč.
Na základě schváleného rozpočtu a Pravidel Rady kraje Vysočina č. 3/06 požádal Monte Pacov motosport v AČR o finanční podporu v celkové výši 15 000,- Kč.
Návrh řešení Oddělení mládeže a sportu OŠMS předkládá radě kraje v materiálu RK-22-2006-24, př. 1 žádost o poskytnutí příspěvku na pořádání sportovního mistrovství.
Žadatel Monte Pacov motosport v AČR (žádost PSM 20/06 - materiál RK-22-2006-24,př.1), pořadatel "III. Rallye Pelhřimov 2006 - Memoriál Tomáše Vojtěcha", splnil podmínky stanovené Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na pořádáním mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách, proto navrhujeme tuto žádost podpořit v požadované výši.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Školství a dle návrhu řešení. Aktuální stav rezervy Podpora volnočasových aktivit, soutěží, evropských projektů a sportu - Podpora sportu - je 17 950 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci v rámci kapitoly Školství, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost, pro Monte Pacov Motosport v AČR, Španovského 138, 395 01 Pacov, IČ: 71214852 na projekt III. Rallye Pelhřimov 2006 - Memoriál Tomáše Vojtěcha v celkové výši 15 000,- Kč dle materiálu RK-22-2006-24, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
Termín 31. 8. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz