Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2017-52

RK-34-2017-52.doc  RK-34-2017-52pr01.doc  RK-34-2017-52pr02.doc
Číslo materiálu52
Číslo jednacíRK-34-2017-52
NázevPředání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
Zpracoval I. Flekalová, M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení dodatků Zřizovací listiny KSÚSV, příspěvkové organizace.
V roce 2017 byly ve spolupráci odboru majetkového a KSÚSV, příspěvkové organizace Kraje Vysočina, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Agentury ochrany přírody a krajiny a obcí uskutečněny výkupy a bezúplatné nabytí pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy. Pozemky, které jsou již ve vlastnictví Kraje Vysočina, a jsou určené k předání do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, jsou obsahem materiálů RK-34-2017-52, př. 1, př. 2.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatky Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálů
RK-34-2017-52, př. 1, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
* dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-34-2017-52, př. 1;
* dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-34-2017-52, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 7. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz