Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2017-41

RK-34-2017-41.doc  RK-34-2017-41pr01.pdf  RK-34-2017-41pr02.pdf
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-34-2017-41
NázevPřijetí daru v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o přijetí daru od městyse Sněžné do vlastnictví Kraje Vysočina.
Městys Sněžné předložil majetkovému odboru geometrický plán č. 577-23/2015, kterým byly zaměřeny chodníky a část silnice II/353 ve Sněžném. Pozemky zastavěné chodníky zaměřené tímto geometrickým plánem byly převedeny do vlastnictví městyse Sněžné na základě usnesení 0104/02/2017/ZK.
Uvedeným geometrickým plánem byl také zaměřen pozemek par. č. 138/15 o výměře 94 m2, oddělený z pozemku par. č. 138/1. Nově zaměřený pozemek par. č. 138/15 a pozemek par. č. 1093/30 jsou zastavěny silnicí II/353. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví městyse Sněžné, který je nabízí kraji k převzetí do vlastnictví.
Neměřickým záznamem č. 592/2016 byl do katastru nemovitostí zapsán pozemek par. č. 138/20 o výměře 229 m2 a na základě geometrického plánu č. 491-1165/2012 zapsán pozemek par. č. 138/12 o výměře 125 m2. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví městyse Sněžné.
Pozemek par. č. 138/15 dle shora uvedeného geometrického plánu vzniká z pozemků par. č. 138/20 a par. č. 138/12, které jsou v současné době vedeny v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou na listu vlastnictví 1 pro městys Sněžné.
Návrh řešení OM navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje nabýt darem pozemek par. č. 138/15 o výměře 94 m2, oddělený geometrickým plánem 577-23/2015 z pozemku par. č. 138/1 a pozemek par. č. 1093/30 o výměře 3 m2 v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné do vlastnictví Kraje Vysočina. Následně budou pozemky předány dodatkem zřizovací listiny do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 138/15 o výměře 94 m2, oddělený geometrickým plánem 577-23/2015 z pozemku par. č. 138/1, v katastru nemovitostí bude pozemek par. č. 138/15 oddělen z pozemků par. č. 138/20 a par. č. 138/12, a pozemek par. č. 1093/30 o výměře 3 m2 v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné do vlastnictví Kraje Vysočina.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Žďár nad Sázavou souhlasí s nabytím uvedených pozemků.
S nabytím pozemků souhlasí také ODSH.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 138/15 o výměře 94 m2, oddělený geometrickým plánem 577-23/2015 z pozemku par. č. 138/1, v katastru nemovitostí bude pozemek par. č. 138/15 oddělen z pozemků par. č. 138/20 a par. č. 138//12, a pozemek par. č. 1093/30 o výměře 3 m2 v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné z vlastnictví městyse Sněžné do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 7. listopadu 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz