Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2017-29

RK-34-2017-29.doc  RK-34-2017-29pr01.doc  RK-34-2017-29pr02.doc
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-34-2017-29
NázevPodíl Kraje Vysočina vyplývající ze smlouvy o závazku veřejné služby uzavřené s dopravcem České dráhy, a. s. na modernizovaná železniční kolejová vozidla
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina uzavřel dne 5. 10. 2009 s dopravcem České dráhy, a. s., smlouvu o závazku veřejné služby v drážní dopravě (dále jen smlouva). Na základě uzavřené smlouvy měl Kraj Vysočina za povinnost, v případě pořízení železničních kolejových vozidel, zohlednit dle článku IXa. odst. 2 písm. d) smlouvy v úhradě prokazatelné ztráty ekonomicky oprávněné náklady dopravce včetně přiměřeného zisku s tím, že výše prokazatelné ztráty bude vycházet z právních norem platných v době uzavření smlouvy. Kraj Vysočina na základě nasazení nových železničních kolejových vozidel na území Kraje Vysočina do provozu dopravcem v rámci dodatku smlouvy od roku 2013 do roku 2017 zohlednil dle článku IXa. odst. 2 písm. d) jejich nasazení. Dopravce dne 18. 8. 2017 doložil výši oprávněných nákladů i na následující období po roce 2017. Oprávněné náklady dopravce jsou uvedeny v materiálu RK-34-2017-29, př. 1. S uvedenými finančními prostředky pro dopravce je nadála počítáno v návrhu rozpočtu v souvislosti i s projednaným návrhem jízdních řádů 2017/2018.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje:
* vzít na vědomí, že s dopravcem České dráhy, a. s. bylo v souladu se článkem IXa. odst. 3 smlouvy jednáno o ekonomických dopadech souvisejících s nasazením nových vozidel a o výši zohlednění ekonomicky oprávněných nákladů dopravce
* souhlasit, v rámci zohlednění ekonomických dopadů dopravce dle článku IXa. odst. 2 písm. d) smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě s dopravcem České dráhy, a. s. uzavřené dne 5. 10. 2009 se zohledněním ve výši 15 000 000 Kč za kalendářní rok.
StanoviskaOddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
jednání s dopravcem České dráhy, a. s. v souladu se článkem IXa. odst. 3 smlouvy o závazku veřejné služby o ekonomických dopadech souvisejících s nasazením nových vozidel a o výši zohlednění ekonomicky oprávněných nákladů dopravce v souladu se článkem XIa. odst. 2 písm. d) smlouvy o závazku veřejné služby;
souhlasí
se zohledněním ekonomických dopadů dopravce dle článku IXa. odst. 2 písm. d) smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě uzavřeném s dopravcem České dráhy, a. s. dne 5. 10. 2009 ve výši 15 000 000 Kč za kalendářní rok.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
Termín 2017- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz