Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2017-26

RK-34-2017-26.doc  RK-34-2017-26pr01.doc  RK-34-2017-26pr02.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-34-2017-26
NázevZásady ZK pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina - aktualizace
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá návrhem aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina.
Zastupitelstvo kraje schválilo dne 22. 11. 2016 usnesením č. 0552/07/2016/ZK Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina (dále jen zásady ). Aktualizace zásad je obsažena v materiálu RK-34-2017-26, př. 2 (materiál ve změnovém režimu). Jedná se o změny, které reagují na doporučení odboru kontroly. Další administrativní úpravy zásad souvisejí s aplikační praxí. Samotný základ zásad a systém přidělování dotací se nemění.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina dle materiálu RK-34-2017-26, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina dle materiálu RK-34-2017-26, př. 1.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 7. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz