Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2017-22

RK-34-2017-22.doc  RK-34-2017-22pr01.pdf  RK-34-2017-22pr02.pdf
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-34-2017-22
NázevNávrh na zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace zapsanému spolku Aeroklub Chotěboř
Zpracoval O. Rázl
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 3. 1. 2017 usnesením č. 0012/01/2017/RK rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 75 000 Kč zapsanému spolku Aeroklub Chotěboř na pořádání akce s názvem Dětský den a letecká show Chotěboř na základě smlouvy o poskytnutí dotace viz materiál RK-34-2017-22, př. 1. Jednou z podmínek smlouvy je předložit kraji závěrečnou zprávu a vyúčtování akce v termínu do 18. 9. 2017, jinak nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. Závěrečná zpráva a vyúčtování byly doručeny kraji až dne 9. 10. 2017.
Zapsaný spolek Aeroklub Chotěboř nedodržel výše uvedenou lhůtu pro podání závěrečné zprávy a vyúčtování. Následně se předseda spolku Martin Čejka obrátil na Radu Kraje Vysočina s žádostí o projednání posunutí termínu dodání závěrečné zprávy (viz materiál
RK-34-2017-22, př. 2).
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana, který na základě jednoznačného porušení smlouvy o poskytnutí dotace navrhuje radě kraje nevyhovět žádosti zapsaného spolku Aeroklub Chotěboř, letiště Počátky 67, 58301 Chotěboř, IČ: 00528528 o podporu akce Dětský den a letecká show Chotěboř.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu souhlasí s návrhem usnesení. Vzhledem k tomu, že závěrečná zpráva byla doručena po termínu uvedeném ve smlouvě, smlouva o poskytnutí dotace (dle Čl. 6 smlouvy) bez dalšího zanikla. Požadované žádosti není možné vyhovět.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zamítnout žádost o poskytnutí dotace (dle mat. RK-34-2017-22, př. 2) zapsanému spolku Aeroklub Chotěboř, letiště Počátky 67, 58301 Chotěboř, IČ: 00528528 na realizaci akce Dětský den a letecká show 2017.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz