Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2017-20

RK-34-2017-20.doc  RK-34-2017-20pr01.pdf  RK-34-2017-20pr02.pdf  RK-34-2017-20pr03.doc
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-34-2017-20
NázevUzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina
Zpracoval O. Rázl
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 14. 2. 2017 usnesením č. 0260/06/2017/RK rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 150 000 Kč Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina na realizaci akce VI. Mistrovství ČR jednotek SDH obcí ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel na základě smlouvy o poskytnutí dotace viz materiál
RK-34-2017-20, př. 1.
Dne 18. 10. 2017 se na sekretariát hejtmana obrátil Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina s žádostí o provedení dodatku k výše uvedené smlouvě. Žádost je obsahem materiálu
RK-34-2017-20, př. 2.
Předmětem dodatku je oprava názvu akce a doplnění čl. 7 uznatelných nákladů, v souladu s žádostí o poskytnutí dotace. Dodatek smlouvy je obsahem materiálu RK-34-2017-20, př. 3.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana, který navrhuje uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace pro Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Ke Skalce 4960/32, 586 01 Jihlava, IČ: 70885184.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek smlouvy dle materiálu RK-34-2017-20, př. 3.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
Termín 8. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz