Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2017-22

RK-32-2017-22.doc  RK-32-2017-22pr01.doc  RK-32-2017-22pr02.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-32-2017-22
NázevPředání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení dodatků Zřizovací listiny KSÚSV, příspěvkové organizace.
V roce 2017 byly ve spolupráci odboru majetkového a KSÚSV, pracoviště Havlíčkův Brod, uskutečněny výkupy pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy v okrese Havlíčkův Brod. Pozemky, které již jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina, a jsou určené k předání do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, jsou obsahem materiálu RK-32-2017-22, př. 1.
Obsahem materiálu RK-32-2017-22, př. 2 jsou pozemky, které byly z vlastnictví kraje převedeny na základě činnosti odboru majetkového (prodej) a je třeba je vyjmout z hospodaření KSÚSV.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatky Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálů
RK-32-2017-22, př. 1 a př. 2. Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatky ZL KSÚSV.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
* dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-32-2017-22, př. 1;
* dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-32-2017-22, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 7. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz