Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2017-50

RK-31-2017-50.doc  RK-31-2017-50pr01.pdf  RK-31-2017-50pr02.pdf  RK-31-2017-50pr03.pdf
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-31-2017-50
NázevRozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina
Zpracoval P. Kulková
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuJedná se o projednání rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty zaměřené na dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina pro lokality Niva Doubravy, Opatovské zákopy, Kamenný vrch, Hajnice, U Miličkovska, Údolí Oslavy a Chvojnice a Jankovský potok, které byly podány do 31. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 (dále jen OPŽP ).
Na základě usnesení č. 1387/25/2016/RK Rady Kraje Vysočina ze dne 9. 8. 2016 byl do 31. výzvy OPŽP podán projekt Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch . Pro tento projekt bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace, viz materiál RK-31-2017-50, př. 1.
Na základě usnesení č. 1587/27/2016/RK Rady Kraje Vysočina ze dne 30. 8. 2016 byl do 31. výzvy OPŽP podán projekt Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Hajnice, U Miličkovska, Údolí Oslavy a Chvojnice Pro tento projekt bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace, viz materiál RK-31-2017-50, př. 2.
Na základě usnesení č. 0315/06/2017/RK Rady Kraje Vysočina ze dne 14. 2. 2017 byl do 31. výzvy OPŽP podán projekt Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Jankovský potok . Pro tento projekt bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace, viz materiál RK-31-2017-50, př. 3.
Návrh řešení Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-31-2017-50, př. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch , př. 2 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Hajnice, U Miličkovska, Údolí Oslavy a Chvojnice , př. 3 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Jankovský potok .
StanoviskaOdbor ekonomický: nemá připomínky k návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-31-2017-50, př. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch , př. 2 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Hajnice, U Miličkovska, Údolí Oslavy a Chvojnice , př. 3 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Jankovský potok .
Odpovědnost OŽPZ
Termín 30. 10. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz