Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2017-32

RK-31-2017-32.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-31-2017-32
NázevNávrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence
Zpracoval E. Jozífek
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuOdbor majetkový v minulosti v rámci své činnosti rozpracoval některé investice, které nebyly následně realizovány. V současné době jsou výdaje na tyto investice evidovány na účtu 042 - nedokončený hmotný dlouhodobý majetek. Protože v těchto investicích nebude pokračováno, projektové dokumentace pozbyly své platnosti a je potřeba přijmout řešení.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje usnesením rady kraje rozhodnout o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a jeho vyřazení z účetní evidence. Konkrétně se jedná o tyto akce:
OU a PrŠ Černovice - rozšíření truhlářské dílny (org. 9104500000) - hodnota 98 900 Kč. Rok pořízení 2009. Projektová dokumentace na akci. Investice zatím zastavena gesčním odborem pro nevyjasněnou koncepci odboru školství. PD je s ohledem na rok pořízení zastaralá a nepoužitelná.
Konferenční centrum Kraje Vysočina (org. 1090010000) - hodnota 15 159 669,80 Kč.
Rok pořízení 2010. Projektová dokumentace na akci. Investice zastavena rozhodnutím orgánů kraje - neodsouhlaseno pokračování z důvodu nezískání dotace a neúspěšného jednání s potencionálními spoluinvestory. V současné době je usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 0343/05/2017/ZK schválen záměr výstavby administrativní budovy Krajského úřadu Kraje Vysočina ve stejné lokalitě a Konferenční centrum Kraje Vysočina nebude realizováno.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov - vybudování depozitáře I. etapa (org. 1080010000) - hodnota 940 700 Kč. Rok pořízení 2010. Projektová dokumentace na akci. Investice zastavena. Neodsouhlasena realizace orgány kraje. PD je s ohledem na rok pořízení zastaralá a nepoužitelná
Domov Kopretina Černovice - výstavba pavilonu (org. 1620060000) - hodnota 194 810 Kč. Rok pořízení 2016. Investiční záměr na akci. Vzhledem k neúspěšné žádosti o dotaci na MPSV byla akce zastavena.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a jeho odepsání z účetní evidence v celkové hodnotě 16 394 079,80 Kč v členění:
* OU a PrŠ Černovice - rozšíření truhlářské dílny - hodnota 98 900 Kč;
* Konferenční centrum Kraje Vysočina - hodnota 15 159 669,80 Kč;
* Muzeum Vysočiny Pelhřimov - vybudování depozitáře I. etapa - hodnota 940 700 Kč;
* Domov Kopretina Černovice - výstavba pavilonu - hodnota 194 810 Kč;
* neuplatnit právo na náhradu škody v celkové výši 16 394 079,80 Kč.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín 31. 10. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz