Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2017-13

RK-31-2017-13.doc  RK-31-2017-13pr01.pdf  RK-31-2017-13pr02.pdf  RK-31-2017-13pr03.doc  RK-31-2017-13pr04.doc  RK-31-2017-13pr05.doc
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-31-2017-13
NázevVyhodnocení fotosoutěže Příroda a krajina Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
Zpracoval L. Seidl, E. Herzánová, I. Strnadová
Předkládá L. Seidl, I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina schválila usnesením č. 0774/15/2016/RK záměr projektu Příroda a krajina Vysočiny , jehož součástí bylo i vyhlášení fotosoutěže. Vyhlášení samotné fotosoutěže včetně jejích pravidel vzala rada kraje na vědomí svým usnesením č. 1254/23/2016/RK. Pořadatelem fotosoutěže bylo Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o.
Dle pravidel fotosoutěže (viz materiál RK-31-2017-13, př. 4) byl termín uzávěrky fotografické soutěže dne 30. 6. 2017. Do tohoto termínu zaslalo 37 soutěžících celkem 249 fotografií v obou soutěžních kategoriích (A-krajina Vysočiny a B- detail přírody Vysočiny).
Dne 27. 7. 2017 vyhodnotila odborná komise složená ze zástupců pořadatele, Kraje Vysočina a odborníků z fotografické praxe všechny fotografie přihlášené do soutěže. Komise zasedla ve složení Pavel Bezděčka, Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o. (zástupce pořadatele); Ladislav Seidl, Zbyněk Čech, Jana Slaninová, Barbora Švíková (Kraj Vysočina), Vladimír Kunc a Luboš Pavlíček (odborníci z fotografické praxe).
Komise vybrala v každé kategorii tři vítězná díla, kterým náleží finanční dar za 1. místo 5 000 Kč, 2. místo 3 000 Kč, 3. místo 2 000 Kč. V každé kategorii byla vybrána také 1 fotografie mladých fotografů do 18 let věku a dále 1 fotografie navržená na zvláštní cenu odborné komise. Zápis z jednání komise tvoří materiál RK-31-2017-13, př. 1.
Účastníci soutěže obdrží od pořadatelů e-mail s informací o výsledcích soutěže a o místě a času konání vernisáže putovní výstavy 30 fotografií s názvem Příroda a krajina Vysočiny , při této příležitosti budou také předány všechny dary autorům vítězných fotografií. Vernisáž výstavy Příroda a krajina Vysočiny se uskuteční v úterý 5. prosince 2017 v 13:00 hodin v budově B sídla Kraje Vysočina. Dary výhercům předají zástupci Kraje Vysočina a zástupci pořadatele soutěže, tj. Muzea Vysočiny Jihlava, p. o.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu doporučuje radě kraje vzít na vědomí konečné výsledky fotosoutěže Příroda a krajina Vysočiny dle materiálu RK-31-2017-13, př. 1. Dále doporučuje radě kraje rozhodnout poskytnout na základě vyhodnocení odborné komise finanční a věcné dary autorům fotografií uvedeným v materiálu RK-31-2017-13, př. 2 dle smluv viz materiál RK-31-2017-13, př. 3.
Celková hodnota darů je 35 000 Kč. Podle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), rada kraje rozhoduje o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech. Finanční prostředky jsou alokované na kapitole Zastupitelstvo kraje, § 3319, UZ 000999.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky.

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02285
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
konečné výsledky fotosoutěže Příroda a krajina Vysočiny dle materiálu RK-31-2017-13, př. 1;
rozhoduje
poskytnout finanční a věcné dary z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury autorům fotografií uvedeným v materiálu RK-31-2017-13, př. 2 dle materiálu
RK-31-2017-13, př. 3.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický; odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz