Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2017-03

RK-31-2017-03.doc  RK-31-2017-03pr01.doc  RK-31-2017-03pr02.pdf
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-31-2017-03
NázevPeněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Zpracoval H. Vorálková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ) obdržela nabídky peněžních účelových darů od společností, a to od:
* Abbott Laboratories, s.r.o. ve výši 50 000 Kč na vzdělávací účely, podporu vědeckého pokroku, zlepšování zdravotní péče a jejich výsledků pro pacienty, a to zejména pro potřeby oddělení transfuzní služby nemocnice. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-31-2017-03, př. 1;
* SATT a.s. ve výši 10 000 Kč pro potřeby urologického oddělení nemocnice. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-31-2017-03, př. 2.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 k přijetí peněžních účelových darů oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením darovacích smluv.
Návrh řešení Peněžní účelové dary jsou určeny k využití v hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-31-2017-03, př. 1-2.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smluv je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžních účelových darů pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-31-2017-03, př. 1
a RK-31-2017-03, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 13. 10. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz