Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2017-67

RK-29-2017-67.doc  RK-29-2017-67pr01.doc  RK-29-2017-67pr02.doc
Číslo materiálu67
Číslo jednacíRK-29-2017-67
NázevNáhrady škody, pohledávky
Zpracoval T. Studýnka
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina zřídila Škodní a likvidační skupinu Rady Kraje Vysočina a jmenovala její členy usnesením č. 0797/16/2010/RK, kterým rovněž schválila jednací řád této skupiny a jmenovala její členy.
Škodní a likvidační skupině Rady Kraje Vysočina bylo předloženo k projednání:
- ohlášení škod vzniklých kraji,
- vyřazení pohledávky z účetnictví kraje,
- návrh na upuštění od vymáhání pohledávky.
Návrh řešení Škodní a likvidační skupina Rady Kraje Vysočina výše uvedené návrhy projednala dne 31. 8. 2017 a navrhuje radě kraje vzít na vědomí Zápis č. 2/2017 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina, který je včetně příloh obsahem materiálu
RK-29-2017-67, př. 1, rozhodnout o uplatnění práva na náhradu škody dle materiálu
RK-29-2017-67, př. 1, rozhodnout o upuštění od vymáhání pohledávky v režimu de minimis dle materiálu RK-29-2017-67, př. 1, a uložit odboru ekonomickému odepsat škody a pohledávky uvedené v materiálu RK-29-2017-67, př. 1 z účetnictví kraje.
StanoviskaŠkodní a likvidační skupina Rady Kraje Vysočina projednala návrhy dne 31. 8. 2017 a doporučila:
- uplatnit náhradu škody dle stanovisek 01/02/2017, 02/02/2017 a 04/02/2017,
- neuplatnit náhradu škody dle stanovisek 03/02/2017, 05/02/2017 a 06/02/2017,
- vyřadit pohledávku z účetnictví kraje dle stanoviska 07/02/2017,
- upustit od vymáhání pohledávky dle stanoviska 08/02/2017.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
Zápis č. 2/2017 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu
RK-29-2017-67, př. 1;
rozhoduje
* uplatnit právo na náhradu škody dle materiálu RK-29-2017-67, př. 1;
* upustit od vymáhání pohledávky v režimu de minimis dle materiálu RK-29-2017-67, př. 1;
ukládá
odboru ekonomickému odepsat škody a pohledávky uvedené v materiálu RK-29-2017-67, př. 1 z účetnictví kraje.
Odpovědnost odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz