Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2017-42

RK-29-2017-42.doc  RK-29-2017-42pr01.doc
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-29-2017-42
Název3. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
Zpracoval L. Weber, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o třetí Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III. (nyní Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace).
Kraj Vysočina realizoval projekt Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III., který obsahoval rekonstrukci objektu v Hrotovicích a objektu v Náměšti nad Oslavou, jehož záměrem bylo vytvořit tři společné a jednu individuální domácnost pro 19 klientů Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou. Projekt byl ukončen 31. 8. 2014. Dle požadavků Integrovaného operačního programu má příjemce povinnost v době udržitelnosti předkládat každých 12 měsíců po ukončení projektu Hlášení o udržitelnosti projektu. Součástí této zprávy je i čestné prohlášení příjemce. V rámci tohoto projektu má být 3. hlášení o udržitelnosti projektu předloženo do 28. 9. 2017. Zpracované Hlášení o udržitelnosti projektu je obsahem materiálu RK-29-2017-42, př. 1. Udržitelnost tohoto projektu končí v roce 2019, poté po dobu následujících 15 let má příjemce povinnost využívat pořízený majetek k poskytování sociálních služeb.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-29-2017-42, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-29-2017-42, př. 1.
Odpovědnost OSV
Termín 28. 9. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz