Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2017-41

RK-29-2017-41.doc  RK-29-2017-41pr01.xls
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-29-2017-41
NázevNávrh na úpravu čerpání fondu investic u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuDomov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace, požádal o schválení změny čerpání fondu investic uvedené v příloze č. 1 materiálu RK-29-2017-41. Jedná se o nákup nového serveru. Stávající disk je již značně opotřebovaný a pracuje jen na jeden pevný disk. V případě jeho poruchy by došlo ke ztrátě dat. Předpokládaná cena nového serveru je 140 000 Kč. Celkové čerpání fondu investic tak bude navýšeno o 140 000 Kč. Schválené a upravené čerpání fondu investic je uvedeno v materiálu RK-29-2017-41, př. 1.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje udělit souhlas s úpravou čerpání fondu investic u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace. Udělením souhlasu radou kraje má příspěvková organizace vytvořeny podmínky pro realizaci svých investičních záměrů v souladu se závaznými ukazateli schválenými radou kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
použití fondu investic u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, pro rok 2017 dle materiálu RK-29-2017-41, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitel Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz