Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2017-08

RK-29-2017-08.doc
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-29-2017-08
NázevNávrh na zařazení nové akce SPŠ Třebíč - havárie, oprava kanalizace ul. Demlova do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
Zpracoval8 Návrh na zařazení nové akce SPŠ Třebíč - havárie, oprava kanalizace ul. Demlova do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství pro: jednání rady kraje č. 29/2017 dne 19. 9. 2017 zpracovali: P. Čermák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na zařazení nové akce, řešící havárii ležaté kanalizace areálu Střední průmyslové školy Třebíč na ul. Demlova. Dne 1. 9. 2017 proběhlo místní šetření v areálu SPŠ Třebíč na ulici Demlova, ke zjištění rozsahu havarijního stavu ležaté kanalizace. Tomuto šetření předcházelo opakované čištění a provedení kamerové zkoušky společností VAS a.s., divize Třebíč. Bylo zjištěno, že došlo k rozsáhlému prolomení původní betonové kanalizace a bude nezbytná její výměna v části vedoucí pod sklepním prostorem. Došlo tak ke vzniku havarijního stavu a výměna musí být neprodleně realizována.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje zařadit novou akci SPŠ Třebíč - havárie, oprava kanalizace ul. Demlova do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství a opravu neprodleně realizovat. Akce bude finančně kryta změnou rozpisu rozpočtu, v rámci akcí uvedených v kapitole Nemovitý majetek, příloze M1 - Školství. Realizací opravy kanalizace bude zajištěn odvod splaškových a dešťových vod v areálu školy ul. Demlova.
StanoviskaEkonomický odbor bere materiál na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci SPŠ Třebíč - havárie, oprava kanalizace ul. Demlova do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín 29. 9. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz