Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2017-04

RK-29-2017-04.doc  RK-29-2017-04pr01.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-29-2017-04
NázevDohoda o převodu práv a povinností z územního souhlasu s umístěním stavby
Zpracoval T. Pípal
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuMěstský úřad Humpolec, stavební úřad vydal dne 24. srpna 2017 územní souhlas s umístěním stavby VPIC Humpolec PE ul. Lnářská (překládka SEK v majetku CETIN z důvodu rozšíření ul. Lnářská v Humpolci) , č.j.: MUHU/21885/2017/Hr. Žadatelem o vydání územního souhlasu byl Kraj Vysočina, který je stavebníkem a investorem stavby III/12924 Humpolec - ul. Lnářská .
Územním souhlasem bylo povoleno umístění kabelové trasy SEK ve správě a vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen CETIN) realizované dle podmínek smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací uzavřené mezi Krajem Vysočina a společností CETIN. Z tohoto důvodu je třeba, aby práva a povinnosti z územního souhlasu s umístěním stavby VPIC Humpolec PE ul. Lnářská (překládka SEK v majetku CETIN z důvodu rozšíření ul. Lnářská v Humpolci) , přešla na vlastníka sítě elektronických komunikací - společnost CETIN.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít dohodu o převodu práv a povinností z územního souhlasu s umístěním stavby VPIC Humpolec PE ul. Lnářská (překládka SEK v majetku CETIN z důvodu rozšíření ul. Lnářská v Humpolci) dle materiálu RK-29-2017-04, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o postoupení práv a povinností z investorství ke stavebnímu objektu VPIC Humpolec PE ul. Lnářská (překládka SEK v majetku CETIN z důvodu rozšíření ul. Lnářská v Humpolci) v rozsahu územního souhlasu č. j.: MUHU/21885/2017/Hr ze dne 24. 8. 2017, dle materiálu RK-29-2017-04, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 10. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz