Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2017-59

RK-25-2017-59.doc  RK-25-2017-59pr01.doc
Číslo materiálu59
Číslo jednacíRK-25-2017-59
NázevPropagace regionálních potravin
Zpracoval J. Merunková, L. Vondrová
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší darování masných uzenin vyrobených Zemědělskou a.s. Krucemburk, akciová společnost pro prezentaci Kraje Vysočina na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích za účelem prezentace regionálních výrobků.
Kraj Vysočina se dlouhodobě snaží propagovat potraviny vyrobené v regionu. Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost, se sídlem Koželužská 385, 582 66 Krucemburk a Kraj Vysočina intenzivně spolupracují v oblasti propagace regionálních potravin, výše uvedená společnost se rozhodla podpořit tyto společné aktivity darem masných uzenin ve výši 2 500 Kč. Znění darovací smlouvy je obsaženo v materiálu RK-25-2017-59, př. 1.
Návrh řešení Předkladatel navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-25-2017-59, př. 1.
Podle § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje rada kraje o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz.
StanoviskaOdbor sekretariátu hejtmana souhlasí s navrhovaným řešením.
Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-25-2017-59, př. 1.
Odpovědnost OŽPZ
Termín 30. 9. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz