Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2017-51

RK-25-2017-51.doc  RK-25-2017-51pr01.doc  RK-25-2017-51pr02.doc  RK-25-2017-51pr03.doc
Číslo materiálu51
Číslo jednacíRK-25-2017-51
NázevVyhlášení 9. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy
Zpracoval D. Voborská, J. Hadravová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší vyhlášení 9. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy (dále jen soutěž ), která je určena pro žáky středních škol v Kraji Vysočina.
Odbor školství, mládeže a sportu připravuje v pořadí 9. ročník této soutěže, jejímž cílem je posílit vztah mladých lidí k Vysočině jako k rodnému kraji a jako ke kraji jejich studií. Žáci, kteří se do soutěže zapojí, využijí znalost práce s výpočetní technikou a anglického jazyka
a dovednost vyhledávat, zpracovávat, třídit a dále prezentovat informace.
Soutěž bude probíhat v období od října 2017 do března 2018. Odbor školství, mládeže
a sportu připraví soutěžní otázky a sady otázek pro jednotlivá soutěžní kola průběžné části soutěže vybere ve spolupráci s odborem informatiky a ředitelem sekce pro službu veřejnosti.
Finanční prostředky budou navrženy do rozpočtu kraje na rok 2018. Odbor školství, mládeže a sportu předpokládá spolupráci se spolupracujícími subjekty tak, jak tomu bylo v rámci předešlých ročníků soutěže. Z důvodu větší srozumitelnosti byly propozice 9. ročníku soutěže stylisticky upraveny, o provedených změnám informuje materiál RK-25-2017-51, př. 3.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje vyhlásit 9. ročník soutěže S Vysočinou do Evropy, schválit propozice soutěže dle materiálu RK-25-2017-51, př. 1 a vzít na vědomí harmonogram přípravy soutěže dle materiálu RK-25-2017-51, př. 2.
Podle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
vyhlašuje
9. ročník soutěže S Vysočinou do Evropy;
schvaluje
propozice soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-25-2017-51, př. 1;
bere na vědomí
harmonogram přípravy soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-25-2017-51, př. 2.
Odpovědnost OŠMS
Termín- března 2018- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz