Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2017-38

RK-25-2017-38.doc  RK-25-2017-38pr01.xls  RK-25-2017-38pr02.xls  RK-25-2017-38pr03.pdf
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-25-2017-38
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/402 Třešť - ul. Fritzova
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina byl spolu s městem Třešť investorem stavby - akce II/402 Třešť - ul. Fritzova , která řešila opravu silnice na ulici Fritzova a opravy chodníků na téže ulici. Obě stavby byly geometricky zaměřeny a na obě byl vydán kolaudační souhlas.
Nyní je třeba vypořádat pozemky tak, aby byl uveden do souladu stav vlastnictví stavby a pozemků pod ní.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje provést majetkoprávní vypořádání pozemků na základě geometrického plánu č. 1950-49/2016, který byl již zapsán do katastru nemovitostí. Pozemky nacházející se mimo těleso silnice v rozsahu dle materiálu RK-04-2012-06, př. 1 budou bezúplatně převedeny z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť a pozemky zastavěné silnicí v rozsahu dle materiálu RK-04-2012-06, př. 2 budou bezúplatně převedeny z vlastnictví města Třešť do vlastnictví Kraje Vysočina. Poté budou vypracovány dodatky ke zřizovací listině KSÚSV.
Darovací smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smlouvy.
StanoviskaUsnesením 0511/10/2015/RK rada kraje rozhodla uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a městem Třešť na straně vlastníka pozemků smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/402 Třešť - ul. Fritzova na pozemcích v rozsahu dle materiálu
RK-10-2015-11, př. 1.

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-25-2017-38, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-25-2017-38, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť;
* nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-25-2017-38, př. 2 z vlastnictví města Třešť do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 12. 9. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz