Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2017-37

RK-25-2017-37.doc  RK-25-2017-37pr01.doc
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-25-2017-37
NázevUzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce v souvislosti se stavbou Modernizace dálnice D1 - úsek 11, Exit 81 Koberovice - Exit 90 Humpolec
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v souvislosti s modernizací dálnice D1.
V souvislosti se stavbou Modernizace dálnice D1 - úsek 11, Exit 81 Koberovice - Exit 90 Humpolec byla uzavřena dne 14. 11. 2013 mezi Krajem Vysočina na straně půjčitele a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na straně vypůjčitele smlouva o výpůjčce na část pozemku par. č. 786/2 o výměře 13 m2 v katastrálním území Hněvkovice u Humpolce. Ředitelství silnic a dálnic ČR žádostí ze dne 22. 6. 2017 požádalo Kraj Vysočina o uzavření dodatku k této smlouvě, a to za účelem prodloužení lhůty výpůjčky a doplnění čísla SO.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít, v rámci majetkoprávní přípravy stavby Modernizace dálnice D1 - úsek 11, Exit 81 Koberovice - Exit 90 Humpolec , mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR dodatek ke smlouvě o výpůjčce, týkající se prodloužení lhůty výpůjčky a doplnění čísla SO.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a ŘSD ČR dodatek k výše uvedené smlouvě podle materiálu RK-25-2017-37, př. 1
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 04 Praha 4 - Nusle, IČO: 65993390 dodatek ke smlouvě o výpůjčce dle materiálu
RK-25-2017-37, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 10. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz