Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2017-28

RK-25-2017-28.doc  RK-25-2017-28pr01.pdf
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-25-2017-28
NázevNávrh na změnu usnesení 0714/14/2017/RK
Zpracoval M. Semotamová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 0714/14/2017/RK rozhodla rada kraje mimo jiné uzavřít mezi Krajem Vysočina a společností UPC Česká republika, s. r. o. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro akci SEK Třebíč - Horka Domky na pozemcích par. č. 984/2, 984/13, 985/5 a 1511/5 v k. ú. Třebíč. Dne 24. 7. 2017 byla OM doručena žádost o zrušení této smlouvy
(RK-25-2017-28, př. 1). Z důvodu pozastavení inženýrské činnosti na této stavbě by nedošlo k podpisu smlouvy.
Návrh řešení Odbor majetkový z výše popsaných důvodů navrhuje změnit usnesení 0714/14/2017/RK tak, že v materiálu RK-14-2017-24, př. 1 se odstraní celý řádek s pořadovým číslem 1.
Usnesení předpokládá rozhodnout změnit usnesení 0714/14/2017/RK.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0714/14/2017/RK tak, že v materiálu RK-14-2017-24, př. 1 se ruší smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 8. 8. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz