Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2017-21

RK-25-2017-21.doc  RK-25-2017-21pr01.xls
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-25-2017-21
NázevPřijetí dotací na projekty - II/602 Olešná - průtah a II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2 - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval R. Weidemannová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu ukončení projektu II/602 Olešná - průtah a přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP ) k projektům II/602 Olešná průtah a II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2 (dále Projekt ) a z toho vyplývající potřeby převodů zůstatků zvláštních účtů Projektů do Fondu strategických rezerv.
Realizace a financování projektu II/602 Olešná - průtah bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 0525/06/2015/ZK dne 10. 11. 2015. Rada kraje schválila usnesením 1663/27/2015/RK dne 15. 9. 2015 předložení Projektu v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
Dne 18. 7. 2017 byla na zvláštní účet II/602 Olešná - průtah připsána dotace z IROP ve výši 12 836 424,87 Kč.
Realizace a financování projektu II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 0525/06/2015/ZK dne 10. 11. 2015. Rada kraje schválila usnesením 1663/27/2015/RK dne 15. 9. 2015 předložení Projektu v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
Dne 26. 7. 2017 byla na zvláštní účet II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2 připsána dotace z IROP ve výši 50 693 740,84 Kč.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty vyplývající z přijetí účelových dotací a jejich převodu na splátku kontokorentního úvěru a dále převod konečného zůstatku s připsanými úroky ze zvláštního účtu II/602 Olešná - průtah do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu II/602 Olešná - průtah.
StanoviskaOdbor ekonomický
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí finančních prostředků z IROP ve výši 12 836 424,87 Kč na financování projektu II/602 Olešná - průtah a ve výši 50 693 740,84 Kč na financování projektu II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/602 Olešná - průtah o účelovou dotaci z IROP ve výši 12 836 424,87 Kč a ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2 o účelovou dotaci z IROP ve výši 50 693 740,84 Kč;
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/602 Olešná - průtah o splátku kontokorentního úvěru ve výši 12 836 424,87 Kč a ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/347 Světlá n. S. - D1,
2. stavba - úsek č. 2 o splátku kontokorentního úvěru ve výši 50 693 740,84 Kč;
* převod konečného zůstatku na zvláštním účtu II/602 Olešná - průtah včetně připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2017 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu
a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
Odpovědnost ODSH, OE
Termín 31. 8. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz