Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2017-04

RK-25-2017-04.doc  RK-25-2017-04pr01.xls  RK-25-2017-04pr02.xls  RK-25-2017-04pr03.xls
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-25-2017-04
NázevInformace o veřejných zakázkách za období od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017
Zpracoval M. Hadrava, K. Lisa
Předkládá D. Buřičová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o informaci dle ustanovení čl. 8 odst. 9 a čl. 11 odst. 9 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 07/17 (dále jen Pravidla rady kraje ). Předkládán je přehled veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH, které byly zadány Krajem Vysočina v předkládaném období a přehled zadaných veřejných zakázek příspěvkových organizací s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč bez DPH.
Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina zadaných v období od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017 jsou uvedeny v materiálu RK-25-2017-04, př. 1 a informace o veřejných zakázkách zadaných ve stejném období příspěvkovými organizacemi jsou uvedeny v materiálu RK-25-2017-04, př. 2 (zadanou veřejnou zakázkou je zakázka, na jejíž plnění byla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem).
Součástí materiálu je i přehled zadaných veřejných zakázek a skutečně uhrazené ceny ve veřejných zakázkách v Dynamickém nákupním systému na dodávky propagačních předmětů 2017 - 2020 (ev. č. v Úředním věstníku Evropské unie 2016/S 234-426220, dostupný na profilu https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html), který je uveden v příloze RK-25-2017-04, př. 3.
Návrh řešení Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen OAPŘ ) navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace o veřejných zakázkách dle příloh
RK-25-2017-04, př. 1, RK-25-2017-04, př. 2 a RK-25-2017-04, př. 3.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
* informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH v období od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017 dle materiálu RK-25-2017-04, př. 1;
* informaci o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017 dle materiálu RK-25-2017-04, př. 2;
* informaci o veřejných zakázkách zadaných v rámci Dynamického nákupního systému na dodávky propagačních předmětů 2017 - 2020 v období od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017 a informaci o skutečně uhrazených cenách v jednotlivých veřejných zakázkách dle materiálu RK-25-2017-04, př. 3.
Odpovědnost OAPŘ
Termín 30. 9. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz