Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2017-67

RK-24-2017-67.doc  RK-24-2017-67pr01.xls
Číslo materiálu67
Číslo jednacíRK-24-2017-67
NázevNávrh na úpravu investičního plánu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou na rok 2017
Zpracoval7 Návrh na úpravu investičního plánu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou na rok 2017 pro: jednání rady kraje č. 24/2017 dne 25. 7. 2017 zpracovali: H. Dolejší, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší změny čerpání fondu investic a rezervního fondu u Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou.
Usnesením č. 0727/14/2017/RK dne 18. 4. 2017 rada kraje schválila plány činnosti příspěvkových organizací na rok 2017 za odvětví školství dle materiálů RK-14-2017-35, př. 1 a RK-14-2017-35 př. 2upr1. Jejich součástí byla tvorba a použití prostředků fondu investic (dále též FI ) včetně přehledu jednotlivých akcí a tvorba a použití prostředků rezervního fondu.
Průběžně jsou radě kraje předkládány materiály s návrhem na úpravu použití fondu investic a rezervního fondu některých organizací.
Vzhledem k tomu, že organizace přehodnocují původní investiční záměry v důsledku nových skutečností, dochází k tomu, že se rozšiřuje jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků FI nebo celkový objem použití FI.
Současně žádá Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou o převod 400 000 Kč z rezervního fondu do fondu investic na financování nákupu konvektomatu z důvodu havárie stávajícího.
Návrh řešení OŠMS radě kraje navrhuje:
* udělit souhlas se změnou použití FI Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou na rok 2017 včetně věcného čerpání prostředků tohoto fondu dle materiálu RK-24-2017-67, př. 1.
* udělit souhlas s převodem 400 000 Kč z rezervního fondu do fondu investic Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou na rok 2017 na financování nákupu konvektomatu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
* s úpravou použití fondu investic Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou na rok 2017 dle materiálu RK-24-2017-67, př. 1;
* s převodem 400 000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu u Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou na financování nákupu konvektomatu.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou
Termín průběžně do konce roku 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz