Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2017-66

RK-24-2017-66.doc  RK-24-2017-66pr01.pdf
Číslo materiálu66
Číslo jednacíRK-24-2017-66
NázevSouhlas s uzavřením smlouvy o nájmu - Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
Zpracoval6 Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu - Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov pro: jednání rady kraje č. 24/2017 dne 25. 7. 2017 zpracovali: H. Hošková, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov (dále též škola ) o souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu na dobu delší než jeden rok dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne 13. 12. 2011.
Škola předložila návrh smlouvy o dlouhodobém nájmu 1 ks kopírovacího stroje TA 3061i včetně příslušenství, které tvoří automatický podavač originálů DP-7120 a pod stolek s úložným prostorem CAB-70, od firmy TA Triumph-Adler Česká republika s.r.o., se sídlem Michelská 12a/čp. 18, Praha 4. Zařízení bude využito pro činnost školy.
Měsíční nájemné za užívání kopírovacího stroje včetně příslušenství činí 700 Kč, cena za vyhotovení černobílé kopie je 0,18 Kč bez DPH. Smlouva o nájmu se sjednává na dobu pěti let.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje souhlasit s uzavřením smlouvy o nájmu na dobu delší než jeden rok dle materiálu RK-24-2017-66, př. 1.
Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkce zřizovatele.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu na dobu delší než jeden rok dle materiálu RK-24-2017-66, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov.
Termín 1. 9. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz