Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2017-51

RK-24-2017-51.doc  RK-24-2017-51pr01.doc
Číslo materiálu51
Číslo jednacíRK-24-2017-51
NázevHlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
Zpracoval M. Fejt, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina realizoval od 21. 12. 2012 do 30. 6. 2015 projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz III. Tento projekt pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08558 navazoval na projekty Transformace ÚSPMP Těchobuz I. a II., jejich prostřednictvím byla uskutečněna kompletní transformace ÚSPMP Těchobuz, p. o., nynějšího Domova Jeřabina Pelhřimov, p. o. V rámci projektu byly vytvořeny čtyři skupinové domácnosti o max. počtu 6 osob na domácnost a vytvořeny prostory pro denní programy a stacionář, prostřednictvím výstavby objektů v Novém Rychnově, Počátkách a Starém Pelhřimově s celkovou kapacitou 24 uživatelů.
Dle požadavků Integrovaného operačního programu má příjemce povinnost v době udržitelnosti předložit po 12 měsících od ukončení projektu a následně za každých 12 měsíců Hlášení o udržitelnosti projektu, součástí této zprávy je i čestné prohlášení příjemce. V rámci tohoto projektu má být druhé hlášení o udržitelnosti projektu předloženo do 1. 8. 2017. Zpracované Hlášení o udržitelnosti projektu je obsahem materiálu
RK-24-2017-51, př. 1. Udržitelnost tohoto projektu končí 30. 6. 2020, poté má příjemce po dobu následujících 15 let povinnost využívat pořízený majetek k poskytování sociálních služeb.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-24-2017-51, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-24-2017-51, př. 1.
Odpovědnost OSV
Termín 1. 8. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz