Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2017-37

RK-24-2017-37.doc  RK-24-2017-37pr01.doc  RK-24-2017-37pr02.doc  RK-24-2017-37pr03.doc
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-24-2017-37
NázevMajetkoprávní příprava pro stavbu II/399 křiž. III/39911 - Dalešice křiž. s II/351
Zpracoval J. Krška
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává uzavření smluv zakládající právo investora provést stavbu na pozemcích zahrnutých do trvalého záboru stavby II/399 křiž. III/39911 - Dalešice křiž. S II/351 a uzavření smluv nájemních na pozemcích zahrnutých do dočasného záboru stavby v intravilánu obce Stropešín.
Stavba II/399 křiž. III/39911 - Dalešice křiž. S II/351 se nachází v jižní části Kraje Vysočina na okrese Třebíč na katastrálních územích Dalešice, Stropešín, Třesov a Kozlany. Řešené území začíná v křižovatce se silnicí III/39911 na Kozlany a končí v Dalešicích před křižovatkou se silnicí II/351 z Třebíče. Stavba přechází přes Dalešickou přehradu.
Cílem stavby je rekonstrukce povrchu vozovky spojená se sjednocením šířkového uspořádání komunikace a zlepšení odtokových poměrů. Most přes Dalešickou přehradu v délce cca 200 m nebude v rámci této stavby řešen.
V rámci přípravy stavby II/399 křiž. III/39911 - Dalešice křiž. S II/351 je nutné zajistit smlouvy s vlastníky pozemků dotčených stavbou, kterými bude zajištěno právo provést stavbu a uzavření smluv nájemních v zastavěném území obce Stropešín, kde je nutné řešit rozšíření pozemku silnice.
Podle projektové dokumentace, zpracované společností Dopravně inženýrská kancelář, Božetěchova 1668, 500 02 Hradec Králové, jsou výše uvedenou stavbou dotčeny pozemky uvedené v materiálu RK-24-2017-37, př. 1. Prostřednictvím smluv zakládající právo investora provést stavbu a smluv nájemních v rozsahu dle materiálu RK-24-2017-37, př. 1. chce odbor majetkový řešit majetkoprávní přípravu stavby.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít smlouvy zakládající právo investora provést stavbu a smlouvy nájemní s vlastníky pozemků zahrnutých do trvalého a dočasného záboru stavby II/399 křiž. III/39911 - Dalešice křiž. S II/351 dle materiálu RK-24-2017-37, př. 1.
Smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/399 křiž. III/39911 - Dalešice křiž. S II/351 smlouvy zakládající právo investora provést stavbu a smlouvy nájemní podle materiálu
RK-24-2017-37, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz