Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2017-31

RK-24-2017-31.doc  RK-24-2017-31pr01.doc
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-24-2017-31
NázevUzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Pavlíkov - Leštinka
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává uzavření nájemní smlouvy na části pozemků zahrnutých do trvalého a dočasného záboru stavby II/150 Pavlíkov - Leštinka .
Tato stavba by měla být spolufinancována z prostředků EU. Silnice II/150 je součástí páteřní silniční sítě Kraje Vysočina. Stavební práce se budou týkat hlavně úpravy nevyhovujících směrových oblouků, úpravy šířkového uspořádání silnice, nového zastávkového zálivu a napojení stávajících lesních cest.
Podle projektové dokumentace vypracované společností HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno budou trvalým záborem této stavby dotčeny pozemky par. č. 270/1, par. č. 264/1, par. č. 258, par. č. 410/12, par. č. 374, par. č. 410/11 v katastrálním území Leštinka u Světlé nad Sázavou a pozemky par. č. 667/1 a par. č. 667/2 v katastrálním území Vilémovice u Ledče nad Sázavou, které jsou ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s.p. Na části pronajatých pozemků bude umístěno nové těleso silnice II/150 a část pronajatých pozemků bude sloužit jako manipulační plocha pro stavbu silnice. Jedná se celkem o 29 629 m2 pozemků, nájemné pronajímatel stanovil ve výši 9,972 Kč/m2/rok Celkové roční nájemné tak činí 295 460 Kč. Prostřednictvím nájemní smlouvy chce odbor majetkový řešit majetkoprávní přípravu stavby II/150 Pavlíkov - Leštinka .
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít s Českou republikou - Lesy České republiky, s.p. jako vlastníkem pozemků par. č. 270/1, par. č. 264/1, par. č. 258, par. č. 410/12, par. č. 374, par. č. 410/11 v katastrálním území Leštinka u Světlé nad Sázavou a pozemky par. č. 667/1 a par. č. 667/2 v katastrálním území Vilémovice u Ledče nad Sázavou, zahrnutých do trvalého a dočasného záboru stavby II/150 Pavlíkov - Leštinka , nájemní smlouvu dle materiálu RK-24-2017-31, př. 1.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Pavlíkov - Leštinka .
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Lesy České republiky, s.p. na straně pronajímatele na pronájem části pozemků par. č. 270/1, par. č. 264/1, par. č. 258, par. č. 410/12, par. č. 374, par. č. 410/11 v katastrálním území Leštinka u Světlé nad Sázavou a pozemky par. č. 667/1 a par. č. 667/2 v katastrálním území Vilémovice u Ledče nad Sázavou dle materiálu RK-24-2017-31, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz