Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-07-2017-03

RK-07-2017-03.doc  RK-07-2017-03pr01.doc  RK-07-2017-03pr02.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-07-2017-03
NázevJmenování hodnotící komise pro nadlimitní veřejnou zakázku Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu
Zpracoval J. Svatošová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší jmenování hodnotící komise pro nadlimitní veřejnou zakázku Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu .
Veřejná zakázka byla vyhlášena už za účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Dle platného předpisu je nutné provést jmenování komise a její činnost se řídí tímto zákonem.
Návrh řešení Předkladatel navrhuje Radě Kraje Vysočina
* pověřit k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-07-2017-03, př. 1;
Dle ustanovení čl. 7 odst. 1 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 04/16 rozhoduje o zadávání a způsobu zadávání rada kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
pověřuje
k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-07-2017-03, př. 1;
Odpovědnost OSH
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz