Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-77

RK-20-2016-77.doc  RK-20-2016-77pr01.pdf  RK-20-2016-77pr02.doc
Číslo materiálu77
Číslo jednacíRK-20-2016-77
NázevProfil Kraje Vysočina - červen 2016
Zpracoval M. Molák
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuProfil Kraje Vysočina (dále i Profil ) je analytickou částí Programu rozvoje Kraje Vysočina. Profil je průběžně aktualizován a předkládán Zastupitelstvu Kraje Vysočina na vědomí.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina vzalo v březnu 2015 na vědomí aktualizaci Profilu Kraje Vysočina (dále jen aktualizace profilu ) a usnesením č. 0138/02/2015/ZK uložilo Radě Kraje Vysočina předložit další aktualizaci nejpozději do 30. června 2016.
ORR kontaktoval zástupce všech odborů, jichž se aktualizace profilu dle tématického zaměření týká. Kromě samotného ORR se jedná o tyto odbory:
* dopravy a silničního hospodářství,
* informatiky,
* kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
* lesního a vodního hospodářství a zemědělství,
* sekretariátu hejtmana,
* sociálních věcí,
* školství, mládeže a sportu,
* územního plánování a stavebního řádu,
* zdravotnictví,
* životního prostředí.
Odbor ekonomický dodal dílčí podklad.
S dotčenými odbory ORR spolupracoval na aktualizaci profilu, který tvoří materiál
RK-20-2016-77, př. 1. Stručný přehled změn oproti verzi Profilu Kraje Vysočina z března 2015 je obsahem materiálu RK-20-2016-77, př. 2.
Návrh řešení ORR navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina vzít na vědomí aktualizaci Profilu Kraje Vysočina a uložit ORR předložit další aktualizaci Profilu Kraje Vysočina nejpozději ve třetím čtvrtletí roku 2017.
StanoviskaVRR: Stanovisko bude předloženo na jednání zastupitelstva kraje.
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
odboru regionálního rozvoje předložit další aktualizaci Profilu Kraje Vysočina na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina nejpozději ve třetím čtvrtletí roku 2017;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí aktualizaci Profilu Kraje Vysočina dle materiálu
RK-20-2016-77, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 30. 9. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz