Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-72

RK-20-2016-72.doc
Číslo materiálu72
Číslo jednacíRK-20-2016-72
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka finančních prostředků u globálních grantů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zpracoval V. Kamenická
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vrácení části nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT ČR ) v rámci realizace globálního grantu.
Kraj Vysočina realizoval od 16. 7. 2009 do 31. 12. 2015 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost globální grant Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina registrační číslo CZ.1.07/3.2.09 (dále jen globální grant ).
Dne 21. 4. 2016 byla schválena závěrečná monitorovací zpráva globálního grantu. Dle aktuální verze Příručky pro příjemce, kap. 5.12.1, resp. kap. 4 v metodickém dopisu č. 18.2 příjemce dotace vrací prostředky, které nevyčerpal v rámci realizace projektu, resp. globálního grantu ve lhůtě 30 pracovních dnů od schválení závěrečné monitorovací zprávy. Společně s těmito nevyčerpanými prostředky je kraj povinen vrátit všechny úroky, připsané na zvláštní účty globálních grantů v době realizace. Tyto prostředky činí 14 619 831,74 Kč nevyčerpaných prostředků a 1 045 647,51 Kč jako úroky připsané na zvláštní účet u globálního grantu CZ.1.07/3.2.09 (z celkového rozpočtu 172 157 999,00 Kč).
Částka vratky globálního grantu odpovídá výši nevyčerpaných finančních prostředků příjemců dotace podpořených v rámci globálního grantu a již vyčerpané absorpční kapacitě ke konci realizace globálního grantu.
V rámci výše uvedeného globálního grantu bylo podpořeno celkem 45 projektů.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí vratku dotace ve výši 14 619 831,74 Kč a dále vratku úroků ve výši 1 045 647,51 Kč u globálního grantu CZ.1.07/3.2.09 a schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina , související s vratkou dotace.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-20-2016-72;
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty na zvláštním účtu globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina související s vratkou dotace ve výši 14 619 831,74 Kč a úroků ve výši 1 045 647,51 Kč globálního grantu CZ.1.07/3.2.09.
Odpovědnost ORR, OE
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz