Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-69

RK-20-2016-69.doc
Číslo materiálu69
Číslo jednacíRK-20-2016-69
NázevRozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Pokračování projektu Postav si svoje auto
Zpracoval K. Ubr
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál předkládá návrh na finanční zajištění pokračování projektu Postav si svoje auto.
V minulém roce pořídilo 7 středních škol s podporou kraje a 44 partnerů stavebnice sportovního auta. V průběhu zimních měsíců je postavily školní týmy. Auta byla pak na jaře představena na celé řadě akcí (City Park, Mladý tvorca v Nitře, závody do vrchu v Náměšti nad Oslavou, představení na náměstích v jednotlivých městech). Na těchto akcích se projevila značná markentingová a popularizační role těchto exponátů i celého projektu Postav si svoje auto.
Původním záměrem bylo auta opět rozebírat a sestavovat. Praktické zkušenosti jak se stavbou (díky nepřesnostem musela být řada spojů svařena, obtíže se objevily i při získání technického osvědčení, náklady na povrchovou úpravu), tak s vlastním používáním (auta jsou používána k prezentacím nejen samotnými školami, ale školy jsou také oslovovány, aby se společně s autem prezentovaly na různých akcích). Pokud budou auta rozdělávána, bude to trvat řadu měsíců a nebudou moci být použita k propagaci.
Návrh řešení Vzhledem k výše uvedeným zkušenostem je navrženo pokračovat v projektu Postav si svoje auto a podpořit střední školy v pořízení druhé stavebnice, která by sloužila pouze k výukovým účelům (opakované rozdělávání a sestavování, bez technického osvědčení a provozu). K tomuto účelu je možné pořídit levnější verzi stavebnice. Stejně jako v minulém roce by se jednalo o spolufinancování - tedy část prostředků od zřizovatele za podmínky, že školy získají část od externích partnerů. K zajištění financování je navrženo rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy o částku 1 400 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 400 000 Kč. Po splnění podmínek budou prostředky poskytnuty jednotlivým školám samostatným rozpočtovým opatřením.
StanoviskaOdbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 2. 6. 2016 činí 37 554 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy o částku 1 400 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 400 000 Kč určenou na finanční zajištění pokračování projektu Postav si svoje auto.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
Termín září 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz