Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-68

RK-20-2016-68.doc  RK-20-2016-68pr01.doc  RK-20-2016-68pr02.doc
Číslo materiálu68
Číslo jednacíRK-20-2016-68
NázevSystémové zajištění poradenských služeb v Kraji Vysočina - převod služeb speciálně pedagogického centra ze Základní školy a Praktické školy, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod na Pedagogicko-psychologickou poradnu a Speciálně pedagogické centrum Vysočina
Zpracoval K. Ubr
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuV souladu se schváleným záměrem materiál předkládá návrh na převod služeb speciálně pedagogického centra v Havlíčkově Brodu v rámci systémového řešení poradenských služeb v Kraji Vysočina.
Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0167/02/2016/ZK ze dne 29. 3. 2016 schválilo v rámci systémového řešení poradenských služeb mimo jiné také záměr převést činnost součásti Speciálně pedagogické centrum z příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, IČO 70838593 na příspěvkovou organizaci Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina, IČO 70832510 dnem 1. 7. 2016, a to včetně příslušných pracovněprávních vztahů, movitého majetku a práv a závazků. Současně schválilo zastupitelstvo kraje také změnu zřizovací listiny, kterým byla Základní škole a Praktické škole, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod vyňata činnost speciálně pedagogického centra z předmětu hlavní činnosti. V uplynulých měsících probíhala v tomto smyslu specifikace převáděných pracovněprávních vztahů a majetku a nyní je připraveno příslušné rozhodnutí.
Návrh řešení Orgánům kraje je v materiálu RK-20-2016-68, př. 1 předloženo k projednání rozhodnutí o převodu činnosti součásti Speciálně pedagogické centrum z příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, IČO 70838593 na příspěvkovou organizaci Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina, IČO 70832510 dnem 1. 7. 2016. V rámci rozhodnutí dojde ve smyslu § 338 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů u zaměstnanců Základní školy a Praktické školy, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, IČO 70838593, jejichž seznam je uveden v materiálu RK-20-2016-xx, př. 1, na přejímajícího zaměstnavatele Pedagogicko-psychologickou poradnu a Speciálně pedagogické centrum Vysočina, IČO 70832510. Dále dojde i k převodu stěžejního majetku potřebného k pokračování činnosti speciálně pedagogického centra v rozsahu dle materiálu RK-20-2016-xx, př. 1. Úprava přímých výdajů na vzdělávání a prostředků na provoz bude řešena samostatnými materiály. Postup byl projednán s ředitelkou Základní školy a Praktická školy, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod
i s budoucím ředitelem Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Vysočina.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést činnost součásti Speciálně pedagogické centrum z příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, IČO 70838593, na příspěvkovou organizaci Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina, IČO 70832510, dnem 1. 7. 2016 dle materiálu RK-20-2016-68, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel a ředitelka příslušných organizací
Termín září 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz