Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-62

RK-20-2016-62.doc  RK-20-2016-62pr01.xls
Číslo materiálu62
Číslo jednacíRK-20-2016-62
NázevNávrh na úpravu čerpání fondu investic u Pedagogicko-psychologické poradny Havlíčkův Brod na rok 2016
Zpracoval2 Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Pedagogicko-psychologické poradny Havlíčkův Brod na rok 2016 pro: jednání rady kraje č. 20/2016 dne 7. 6. 2016 zpracovali: V. Dvořáková, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost o schválení změny čerpání fondu investic u Pedagogicko-psychologické poradny Havlíčkův Brod.
Usnesením č. 0715/14/2016/RK dne 19. 4. 2016 rada kraje schválila plány činnosti příspěvkových organizací na rok 2016 za odvětví školství dle materiálů RK-14-2016-58, př. 1 a RK-14-2016-58, př. 2. Jejich součástí byl plán tvorby a čerpání prostředků fondu investic (dále též FI ) včetně přehledu jednotlivých akcí a tvorby a čerpání prostředků rezervního fondu.
Průběžně jsou radě kraje předkládány materiály s návrhem na úpravu čerpání fondu investic a rezervního fondu některých organizací.
Vzhledem k tomu, že organizace přehodnocují původní investiční záměry v důsledku nových skutečností, dochází k tomu, že se rozšiřuje jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic nebo celkový objem čerpání FI.
Pedagogicko-psychologická poradna, Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335 žádá o schválení posílení FI z prostředků rezervního fondu ve výši 110 000 Kč a použití FI za účelem realizace opravy sociálního zařízení ve výši 140 000 Kč.
Návrh řešení OŠMS radě kraje navrhuje
udělit souhlas
* se změnou čerpání fondu investic Pedagogicko-psychologické poradny Havlíčkův Brod, IČO 70837139 na rok 2016 včetně věcného čerpání prostředků tohoto fondu dle přílohy RK-20-2016-62, př. 1,
* s převodem finančních prostředků z rezervního fondu k posílení zdrojů ve fondu investic ve výši 110 000 Kč pro Pedagogicko-psychologickou poradnu Havlíčkův Brod.
StanoviskaStanoviska majetkového odboru: Majetkový odbor nemá námitek.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
* s úpravou čerpání fondu investic Pedagogicko-psychologické poradny Havlíčkův Brod, IČO 70837139 na rok 2016 dle materiálu RK-20-2016-62, př. 1;
* s převodem finančních prostředků z rezervního fondu k posílení zdrojů ve fondu investic ve výši 110 000 Kč pro Pedagogicko-psychologickou poradnu Havlíčkův Brod.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny Havlíčkův Brod
Termín průběžně do konce roku 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz