Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-54

RK-20-2016-54.doc  RK-20-2016-54pr01.doc  RK-20-2016-54pr02.doc
Číslo materiálu54
Číslo jednacíRK-20-2016-54
NázevNávrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365
Zpracoval L. Stejskal
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365. Usnesením č. 0860/17/2016/RK ze dne 17. 5. 2016 vyhlásila rada kraje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365. Po obdržení všech návrhů (škola, ČŠI, školská rada) předkládá odbor školství, mládeže a sportu radě kraje návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje jmenovat v souladu s § 1 odst. 1 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, předsedu a další členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365, dle materiálu RK-20-2016-54, př. 1. Odbor školství, mládeže a sportu dále navrhuje radě kraje, aby podle § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisích, přizvala k jednání komise další odborníky s hlasem poradním, a to zástupce obce, ve které se škola nachází, a vedoucího odboru školství, mládeže a sportu.
Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkci zřizovatele.
StanoviskaOddělení řízení lidských zdrojů nemá k materiálu a návrhu usnesení připomínky.
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
jmenuje
konkursní komisi pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365, dle materiálu RK-20-2016-54, př. 1;
rozhoduje
přizvat k jednání konkursní komise zástupce obce, ve které se škola nachází a vedoucího odboru školství, mládeže a sportu, dle materiálu RK-20-2016-54, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 8. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz