Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-35

RK-20-2016-35.doc  RK-20-2016-35pr01.doc
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-20-2016-35
NázevŽádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti Pardubickým krajem na území Kraje Vysočina
Zpracoval L. Střechová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuDne 19. 5. 2016 obdržel Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství žádost Pardubického kraje o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti v územním obvodu Kraje Vysočina Pardubickým krajem. Důvodem žádosti je změna organizace dopravy na území Pardubického kraje, která souvisí s územím Kraje Vysočina. Žádost Pardubického kraje je přílohou materiálu RK-20-2016-35, př. 1. Jedná se o linku 620754 Horní Bradlo - Trhová Kamenice - Údavy - Hlinsko. Souhlas je požadován na období do 10. 12. 2016.
Zákon o veřejných službách, který nabyl účinnosti od 1. 7. 2010, stanovil v § 3 odst. 2, že kraj může zajišťovat dopravní obslužnost v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou se souhlasem jiného kraje v jeho územním obvodu. Žádost Pardubického kraje je podána dle ustanovení § 3 odst. 2 zákona o veřejných službách.
Pardubický kraj bude objednávat na lince, pro kterou se navrhuje vydat souhlas, celý rozsah výkonů, tedy i na zastávkách ležících na území Kraje Vysočina.
Protože si zastupitelstvo kraje v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů nevyhradilo pravomoc k vydání výše uvedeného souhlasu, je tento materiál předkládán radě kraje.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje souhlasit se zajišťováním dopravní obslužnosti v územním obvodu Kraje Vysočina Pardubickým krajem v souladu s § 3 odst. 2 zákona o veřejných službách v rozsahu linky 620754 Horní Bradlo - Trhová Kamenice - Údavy - Hlinsko na období do 10. 12. 2016.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se zajišťováním dopravní obslužnosti v územním obvodu Kraje Vysočina Pardubickým krajem v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů v rozsahu linky 620754 Horní Bradlo - Trhová Kamenice - Údavy - Hlinsko na období do 10. 12. 2016.
Odpovědnost ODSH
Termín 10. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz