Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-23

RK-20-2016-23.doc  RK-20-2016-23pr01.pdf
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-20-2016-23
NázevSmlouva zakládající právo provést stavbu v rámci akce III/3494 Uhřínov - průtah, úprava směrového oblouku
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu v rámci akce III/3494 Uhřínov - průtah, úprava směrového oblouku .
Kraj Vysočina bude investorem rozšíření silnice III/3494 v obci Uhřínov. Tato skutečnost je vyvolána bezpečnostní situací v daném úseku. Po dokončení stavby došlo v tomto úseku k dopravní nehodě a z tohoto důvodu bude nutno ještě zabrat část pozemku par. č. 3761 v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí, který je ve vlastnictví obce Uhřínov, pro rozšíření a zpevnění krajnice a osazení svodidly.
Podle záborového elaborátu vyhotoveného firmou Linio Plan, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno plyne, že se bude jednat o trvalý zábor u části pozemku par. č. 3761 - ostatní plocha, neplodná půda (trvalý zábor 38 m2) v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí a obci Uhřínov.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít s obcí Uhřínov smlouvu zakládající právo provést stavbu za účelem vydání územního rozhodnutí (stavebního povolení) rozšíření silnice III/3494 v obci Uhřínov rámci akce III/3494 Uhřínov - průtah, úprava směrového oblouku , jejímž předmětem bude část pozemku par. č. 3761 - ostatní plocha, neplodná půda (trvalý zábor 38 m2) v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí. Po výstavbě dojde ke geometrickému zaměření a následnému majetkoprávnímu vypořádání.
Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace se stavební akcí souhlasí.
Odbor dopravy a silničního hospodářství se stavební akcí souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi obcí Uhřínov na straně vlastníka pozemku a Krajem Vysočina na straně stavebníka smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu III/3494 Uhřínov - průtah, úprava směrového oblouku na části pozemku par. č. 3761 - ostatní plocha, neplodná půda (trvalý zábor 38 m2) v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz