Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-20

RK-20-2016-20.doc  RK-20-2016-20pr01.doc
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-20-2016-20
NázevPředání pozemků v k.ú. Chlístov u Okrouhlice a v k.ú. Okrouhlice do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení dodatku Zřizovací listiny KSÚSV.
Kraj Vysočina byl investorem stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice. Stavba byla zkolaudována, v katastru nemovitostí byly změněny druhy pozemků a v současné době jsou pozemky tvořící trvalý zábor stavby v k.ú. Chlístov u Okrouhlice a v k.ú. Okrouhlice a obci Okrouhlice vedené na majetkovém účtu Kraje Vysočina a je třeba je předat do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci. Stavba II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice byla do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace předána na základě předávacího protokolu.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým se v souvislosti se stavbou II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice nabyté pozemky v rozsahu dle materiálu RK-20-2016-20, př. 1 předají do hospodaření příspěvkové organizace.
StanoviskaODSH s návrhem usnesení souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-20-2016-20, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 10. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz