Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-10

RK-20-2016-10.doc  RK-20-2016-10pr01.doc  RK-20-2016-10pr02.pdf
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-20-2016-10
NázevInformace o cestě členů Zastupitelstva Kraje Vysočina do Zakarpatské oblasti Ukrajiny a uzavření smlouvy o výpůjčce
Zpracoval Z. Kadlec, K. Kotrba, K. Svobodová
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina již devátým rokem spolupracuje s partnerským regionem Zakarpatská oblast Ukrajiny. Na základě oficiálního pozvání ukrajinské strany se uskuteční v termínu
15. - 18. 6. 2016 cesta členů Zastupitelstva Kraje Vysočina do tohoto partnerského regionu. Cílem je prohlídka a zhodnocení projektů spolupráce za volební období let 2012 - 2016. Této cesty se zúčastní zástupci všech politických klubů zastupitelstva.
Pro rychlejší a flexibilnější organizaci cesty bude doprava řešena osobními vozy a nikoliv autobusem. Protože Kraj Vysočina má ve své flotile pouze jeden mikrobus (Volkswagen Caravelle), byla projednána možnost zapůjčení vozidla Fiat Scudo Kombi, RZ 4J3 2726, které je blíže specifikováno v příloze č. 2 tohoto materiálu. Automobil bude zapůjčen od Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace Kraje Vysočina, se sídlem: Zámek 1, 59451 Křižanov, zastoupený Mgr. Silvií Tomšíkovou, ředitelkou organizace, IČO: 71184473.
Z pracovní cesty členů Zastupitelstva Kraje Vysočina do partnerského regionu Zakarpatské oblasti Ukrajiny bude vyhotoven zápis a tisková zpráva.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje vzít na vědomí informace o pracovní cestě členů Zastupitelstva Kraje Vysočina do partnerského regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny, a dále navrhujeme radě kraje uzavřít smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-20-2016-10, př. 1 a př. 2.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce dle materiálů RK-20-2016-10, př. 1 a RK-20-2016-10, př. 2.
Odpovědnost OSH
Termín 20. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz