Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-61

RK-19-2016-61.doc
Číslo materiálu61
Číslo jednacíRK-19-2016-61
NázevDoplnění projektu Transformace Domova Háj IV. do předfinancování projektů
Zpracoval R. Sýkora, E. Komínková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo usnesením č. 0557/06/2015/ZK zapojení příspěvkových organizací Domov Kamélie Křižanov, Domov Háj, Domov Lidmaň a Domov ve Zboží do procesu transformace a schválilo předfinancování z prostředků Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v souhrnné výši 55 000 000 Kč usneseními č. 0259/03/2016/ZK a 0557/06/2015/ZK, s tím, že finance budou uvolňovány průběžně dle aktuální potřeby každého projektu. Finanční prostředky byly zacílené na předfinancování přípravy a realizace projektů Transformace Domova Háj I. - III. a dále na projekty Transformace Domova Kamélie Křižanov I. a II.
Proces transformace Domova Háj, p. o. byl původně rozdělen na tři samostatné části/projekty, přičemž v rámci jedné z částí byla plánována výstavba prostor pro denní aktivity. Při projednávání záměru se zástupci regionu Golčův Jeníkov, byla zjištěna poptávka regionu po chybějících sociálních službách ambulantního typu.
Vzhledem k možnosti výstavby prostor pro chybějící ambulantní služby v daném regionu prostřednictvím výzvy na Rozvoj sociálních služeb, financované rovněž z prostředků IROP, se jeví jako nejvhodnější řešit tento stav zařazením nového samostatného projektu pod názvem Transformace Domova Háj IV. Na předfinancování této části projektu by bylo využito již schválených finančních prostředků dle usnesení č. 0259/03/2016/ZK a 0557/06/2015/ZK.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje, aby rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit doplnění projektu Transformace Domova Háj IV. do projektů, pro jejichž přípravu a realizaci již bylo schváleno předfinancování z prostředků Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v souhrnné výši 55 000 000 Kč usneseními č. 0557/06/2015/ZK a 0259/03/2016/ZK.
StanoviskaStanovisko ekonomického odboru:

Ekonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení, schválená výše finančních prostředků určená na předfinancování projektů transformace zůstane nezměněna.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit doplnění projektu Transformace Domova Háj IV. do projektů, pro jejichž přípravu a realizaci bylo schváleno předfinancování převodem finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 10 000 000 Kč usnesením č. 0557/06/2015/ZK a ve výši 45 000 000 Kč usnesením č. 0259/03/2016/ZK.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2021
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz