Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-58

RK-19-2016-58.doc  RK-19-2016-58pr01.doc
Číslo materiálu58
Číslo jednacíRK-19-2016-58
NázevProgram pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti rodinné politiky v Kraji Vysočina pro rok 2016
Zpracoval R. Sýkora, S. Holbová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV materiálu je předložen návrh na vyhlášení Programu pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti rodinné politiky v Kraji Vysočina pro rok 2016. V rozpočtu Kraje Vysočina je zahrnuto 650 000 Kč na podporu projektů v oblasti rodinné politiky, které Kraj Vysočina dlouhodobě podporuje. V roce 2015 byla na území kraje podpořena síť realizátorů projektů v oblasti prorodinné politiky (především mateřská a rodinná centra a dále organizace realizující vzdělávací, informační či poradenské činnosti v oblasti prorodinné politiky), a to částkou 632 453 Kč v celkovém počtu 33 subjektů.
Projekty v oblasti rodinné politiky, které jsou v souladu s Koncepcí rodinné politiky Kraje Vysočina na období 2012 - 2016, se staly vítanými aktivitami. Jejich rozvoj kraj podporuje a každoročně si pro jeho podporu vyčleňuje finanční prostředky. Prostředky plynoucí z dotací kraje bývají využity na financování především provozních nákladů. Ty zahrnují materiálové (kancelářské potřeby, vybavení) a nemateriálové náklady (energie, nájemné) a dále pak ostatní provozní náklady (mzdové náklady, obvody na sociální a zdravotní pojištění).
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje doporučit vyhlášení Programu pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti rodinné politiky v Kraji Vysočina pro rok 2016 dle materiálu
RK-19-2016-58, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
vyhlásit Program pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti rodinné politiky v Kraji Vysočina pro rok 2016 dle materiálu RK-19-2016-58, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 8. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz