Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-32

RK-19-2016-32.doc  RK-19-2016-32pr01.pdf
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-19-2016-32
NázevNávrh na zařazení nové akce Nemocnice Třebíč - oprava oken pavilonu interny a neurologie do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2
Zpracoval J. Krejčí
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na zařazení nové akce: Nemocnice Třebíč - oprava oken pavilonu interny a neurologie do rozpočtu kraje, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví, umožňující zahájení projektové přípravy a následný výběr zhotovitele a realizaci.
Pavilon interny a neurologie Nemocnice Třebíč byl zkolaudován v roce 1998. Byla zde na pokoji pacientů použita hliníková velkoformátová jednokřídlá okna velikosti cca 1600 x 1600 mm, která již vykazují značná opotřebení a dochází k občasnému vypadnutí okenního křídla z rámu. Současný stav je možno označit za havarijní a hrozí poškození zdraví pacientů na pokojích. Vypadnuté křídlo je tak velké a těžké, že neumožňuje při defektu manipulaci jedinou osobou.
Nemocnice Třebíč nechala zpracovat stavebně statické posouzení oken, které potvrzuje špatný stav a doporučuje okna vyměnit nebo opravit.
Odbor majetkový nechá zpracovat posouzení stavu oken a na základě tohoto posouzení zajistí realizaci opravy či výměnu oken.
Návrh řešení OM navrhuje rozhodnout zařadit novou akci: Nemocnice Třebíč - oprava oken pavilonu interny a neurologie do rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2016, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví.
Finanční krytí této akce předpokládá odbor majetkový řešit změnou rozpisu rozpočtu v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnutí o zařazení nové akce.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky.

Odbor zdravotnictví souhlasí s navrhovaným řešením.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Nemocnice Třebíč - oprava oken pavilonu interny a neurologie do rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2016, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz