Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-29

RK-19-2016-29.doc  RK-19-2016-29pr01.doc
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-19-2016-29
NázevUzavření smlouvy o převodu investorství
Zpracoval J. Mrázková, O. Homola
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je investorem stavby Nemocnice Třebíč - Pavilon chirurgických oborů . Realizace stavby je finančně kryta rozpočtem Kraje Vysočina, akce je zařazena v příloze M2 rozpočtu. Součástí této stavby je i objekt D2.07 - přípojka a přeložka VN. Tento kabel je v majetku E.ON Distribuce, a.s. Objekt D2.07 si vlastník vymiňuje provést vlastním smluvním zhotovitelem.
Podmínkou pro realizaci tohoto stavebního objektu ze strany vlastníka je převod investorství na společnost E.ON Distribuce a.s.
Návrh řešení OM navrhuje rozhodnout uzavřít mezi společností E.ON Distribuce, a.s., na straně vlastníka dotčených kabelových vedení a Krajem Vysočina, na straně investora, smlouvu o převodu investorství k objektu technické infrastruktury D2.07 - Přípojka a přeložka VN, stavby Nemocnice Třebíč-Pavilon chirurgických oborů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi společností E.ON Distribuce, a.s., na straně vlastníka dotčených kabelových vedení a Krajem Vysočina, na straně investora, smlouvu o převodu investorství k objektu technické infrastruktury D2.07 - Přípojka a přeložka VN, stavby Nemocnice Třebíč-Pavilon chirurgických oborů
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. června 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz