Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-14

RK-19-2016-14.doc  RK-19-2016-14pr01.doc  RK-19-2016-14pr02.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-19-2016-14
NázevŠkoda kraje (nemajetková)
Zpracoval M. Magrot
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina zřídila Škodní a likvidační skupinu Rady Kraje Vysočina usnesením č. 0797/16/2010/RK, kterým rovněž schválila jednací řád této skupiny a jmenovala její členy. Škodní a likvidační skupině Rady Kraje Vysočina bylo předloženo k projednání ohlášení škody vzniklé kraji.
Návrh řešení Škodní a likvidační skupina Rady Kraje Vysočina výše uvedené návrhy projednala dne 23. 5. 2016 a navrhuje radě kraje vzít na vědomí Zápis č. 2/2016 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina, který je včetně příloh obsahem materiálu
RK-19-2016-14, př. 1, rozhodnout uplatnit právo na náhradu škody dle materiálu
RK-19-2016-14, př. 1 a uložit odboru ekonomickému odepsat škodu uvedenou v materiálu RK-19-2016-14, př. 1 z účetnictví kraje.
StanoviskaŠkodní a likvidační skupina Rady Kraje Vysočina projednala návrhy dne 23. 5. 2016 a doporučila uplatnit náhradu škody dle stanoviska 01/02/2016.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
Zápis č. 2/2016 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu
RK-19-2016-14, př. 1;
rozhoduje
uplatnit právo na náhradu škody dle materiálu RK-19-2016-14, př. 1;
ukládá
odboru ekonomickému odepsat škodu uvedenou v materiálu RK-19-2016-14, př. 1 z účetnictví kraje.
Odpovědnost odbor ekonomický
Termín 31. 7. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz