Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-13

RK-19-2016-13.doc  RK-19-2016-13pr01.pdf  RK-19-2016-13pr02.doc  RK-19-2016-13pr03.pdf  RK-19-2016-13pr04.pdf  RK-19-2016-13pr05.doc  RK-19-2016-13pr06.pdf
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-19-2016-13
NázevFond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2016 - schválení navržených podpor
Zpracoval K. Jiráková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 1 dne 2. 2. 2016 vyhlásilo usnesením č. 0050/01/2016/ZK grantový program na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina Informační a komunikační technologie 2016 . Celkový objem finančních prostředků grantového programu činil 3 200 000 Kč. Do tohoto grantového programu bylo zasláno celkem 114 žádostí. Řídící výbor na svém I. zasedání dne 5. 5. 2016 a II. zasedání dne 17. 5. 2016 navrhl podpořit 87 projektů v celkové výši 3 193 094 Kč.
Návrh řešení Odbor informatiky na základě rozhodnutí řídícího výboru tohoto grantového programu navrhuje radě kraje schválit žádosti dle RK-19-2016-13, př. 1, uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle RK-19-2016-13, př. 2 a zamítnout žádosti dle RK-19-2016-13, př. 3. Dále navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit žádosti dle RK-19-2016-13, př. 3, uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle RK-19-2016, př. 5 a zamítnout žádosti dle RK-19-2016-13, př. 6.
StanoviskaŽádosti byly zaevidovány v systému eDotace - ID FV01577.

Další stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2016 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-19-2016-13, př. 1;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-19-2016-13, př. 2;
* neposkytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2016 žadatelům na projekt dle materiálu RK-19-2016-13, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* poskytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2016 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-19-2016-13, př. 4;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-19-2016-13, př. 5;
* neposkytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2016 žadatelům na projekt dle materiálu RK-19-2016-13, př. 6.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 2016- 7- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz