Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-12

RK-19-2016-12.doc  RK-19-2016-12pr01.pdf  RK-19-2016-12pr02.pdf  RK-19-2016-12pr03.pdf  RK-19-2016-12pr04.pdf  RK-19-2016-12pr05.pdf  RK-19-2016-12pr06.pdf
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-19-2016-12
NázevFond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2016 - schválení navržených podpor
Zpracoval K. Jiráková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 1 dne 2. 2. 2016 vyhlásilo usnesením č. 0051/01/2016/ZK grantový program na podporu výstavby otevřených sítí a datových center v Kraji Vysočina Infrastruktura ICT 2016 . Celkový objem finančních prostředků grantového programu činil 2 700 000 Kč. Do tohoto grantového programu bylo zasláno celkem 32 žádostí. Řídící výbor na svém zasedání dne 12. 5. 2016 navrhl podpořit celkem 12 projektů v celkové výši 2 659 493 Kč.
Návrh řešení Odbor informatiky na základě rozhodnutí řídícího výboru tohoto grantového programu navrhuje radě kraje schválit žádost dle RK-19-2016-12, př. 1, uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle RK-19-2016-12, př. 2 a zamítnout žádost dle RK-19-2016-12, př. 3.
Dále navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit žádosti dle RK-19-2016-12, př. 4, uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle RK-19-2016-12, př. 5 a zamítnout žádosti dle
RK-19-2016-12, př. 6.
StanoviskaŽádosti byly zaevidovány v systému eDotace - ID FV01578.

Další stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotace v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2016 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-19-2016-12, př. 1;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-19-2016-12, př. 2;
* neposkytnout dotace v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2016 žadatelům na projekt dle materiálu RK-19-2016-12, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* poskytnout dotace v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2016 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2016-12, př. 4;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-19-2016-12, př. 5;
* neposkytnout dotace v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2016 žadatelům na projekt dle materiálu RK-19-2016-12, př. 6.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 31. 7. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz