Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2016-47

RK-18-2016-47.doc  RK-18-2016-47pr01.xls  RK-18-2016-47pr02.xls  RK-18-2016-47pr02upr1.xls  RK-18-2016-47pr03.xls  RK-18-2016-47pr04.doc  RK-18-2016-47pr05.doc
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-18-2016-47
NázevSchválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů a poskytnutí věcných a finančních darů
Zpracoval T. Doleželová, J. Hadravová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál se týká poskytnutí věcných a finančních darů a realizace propagačních aktivit, zaměřených na podporu Roku řemesel a systémovou podporu polytechnického vzdělávání v Kraji Vysočina.
Kraj Vysočina realizuje aktivity zaměřené na podporu polytechnického vzdělávání a řemesel a mimo jiné tak reaguje na Rok řemesel, vyhlášený letos pod záštitou prezidenta republiky, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zemědělství. Z tohoto důvodu vznikla potřeba tvorby materiálů a předmětů
s tématikou technického vzdělávání a řemesel v Kraji Vysočina k zajištění dílčích aktivit.
V této souvislosti je třeba schválení jednorázového pořízení propagačních předmětů nad rámec limitů stanovených Směrnicí pro nakládání s propagačními předměty a poskytnutí věcných darů. Příjemcem poskytnutých věcných darů a propagačních předmětů jsou účastníci akcí, zaměřených na podporu Roku řemesel a technického vzdělávání, které realizuje Kraj Vysočina.
Svaz podnikatelů ve stavebnictví realizuje soutěže pro žáky stavebních učebních a maturitních oborů středních škol. Členkou poroty, která vybírala nejúspěšnější účastníky byla i radní pro oblast školství, mládeže a sportu J. Fialová. Akce přispívá k propagaci vzdělávání ve stavebních oborech. Z tohoto důvodu je navrženo připojit se k ocenění poskytovaného Svazem podnikatelů ve stavebnictví a poskytnout dvěma nejúspěšnějším učňům věcné dary a čtyřem nejúspěšnějším maturantům finanční dary z prostředků kraje.
Jedná se o nákup a tvorbu materiálů s výše uvedenou tématikou v celkové výši cca 135 000 Kč a poskytnutí finančních darů ve výši 17 000 Kč.
Oprávněnou osobou k použití propagačních předmětů je radní pro oblast školství, mládeže a sportu Ing. Jana Fialová.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje schválit pořízení propagačních předmětů s tématikou roku řemesel a technického vzdělávání dle materiálu RK-18-2016-47, př. 1 a rozhodnout poskytnout dary dle materiálu RK-18-2016-47, př. 2 a RK-18-2016-47, př. 3. Vzorové darovací smlouvy obsahuje materiál RK-18-2016-47, př. 4 a RK-18-2016-47, př. 5. Pořízení věcných darů a propagačních předmětů a poskytnutí finančních darů bude hrazeno z kapitoly Školství, mládeže a sportu z prostředků k tomu alokovaných na podporu roku řemesel a technického vzdělávání (ÚZ 00999).
StanoviskaOdbor sekretariátu hejtmana nemá k návrhu usnesení žádné připomínky.
Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-18-2016-47, př. 1;
rozhoduje
* poskytnout věcné dary dle materiálu RK-18-2016-47, př. 2 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-18-2016-47, př. 5;
* poskytnout finanční dary dle materiálu RK-18-2016-47, př. 3 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-18-2016-47, př. 4.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz