Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2016-45

RK-18-2016-45.doc  RK-18-2016-45pr01.pdf
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-18-2016-45
NázevProjekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - využití notebooků po ukončení studia žáků
Zpracoval K. Ubr
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší využití notebooků zapůjčených žákům v rámci projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině po dokončení jejich studia.
V rámci projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině zapůjčuje Střední průmyslová škola Třebíč (dále jen škola ) žákům v oborovém zaměření Energetika na dobu studia notebooky. Škola požádala materiálem RK-18-2016-45, př. 1 o souhlas zřizovatele s odprodejem notebooků žákům 4. ročníku (výjimka ze Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina). Důvodem je technický stav notebooků a zvýšení motivace mladších žáků k péči o ně.
Návrh řešení Na základě zkušenosti z loňského roku a projednání se školou navrhuje OŠMS odprodat zájemcům z žáků 4. ročníku školního roku 2015/16 vzdělávacího programu Energetika zapůjčené notebooky za částku 3 000 Kč. Neprodané notebooky zůstanou škole k dalšímu využití. Finanční prostředky získané prodejem použije škola na realizaci aktivit projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině . Stejný postup byl uplatněn již v minulých letech.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
řediteli Střední průmyslové školy Třebíč nabídnout a v případě zájmu odprodat zájemcům z žáků 4. ročníku školního roku 2015/16 vzdělávacího programu Energetika notebooky zapůjčené v rámci projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině za 3 000 Kč, a to každému nejvýše jeden kus.
Odpovědnost ředitel Střední průmyslové školy Třebíč, OŠMS
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz