Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2016-40

RK-18-2016-40.doc
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-18-2016-40
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
Zpracoval0 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 pro: jednání rady kraje č. 18/2016 dne 24. 5. 2016 zpracovali: H. Hošková, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 (dále jen škola ) o souhlas rady kraje s vyřazením nepotřebného majetku.
V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv
a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podala škola návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Dne 11. 4. 2016 rozhodl písemně ředitel školy o nepotřebném majetku. Jedná se o trhací stroj pořízený v roce 1971, inventární číslo Z-SL-16, pořizovací cena 160 544 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
Stroj slouží k provádění pevnostních zkoušek stavebních materiálů v tahu, tlaku a ohybu. Jedná se o hydraulické zařízení s mechanickým převodem na stupnici měření. Je nefunkční, technicky a morálně zastaralý. Dle vyjádření odborné firmy je oprava nerentabilní.
Nepotřebný majetek byl nabízen od 11. 4. 2016 prostřednictvím portálu PO a na webových stránkách kraje ostatním organizacím k dalšímu využití. Nikdo o majetek neprojevil zájem. Škola navrhuje jeho ekologickou likvidaci.
Návrh řešení OŠMS doporučuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy. Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkce zřizovatele.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením trhacího stroje pořízeného v roce 1971, inventární číslo Z-SL-16, pořizovací cena 160 544 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední školou stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, dle materiálu RK-18-2016-40.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
Termín 30. 9. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz